[USflag] [USflag]


Home
French
Spanish
Italian
English
German
Greek
Japanese
Latin
Mandarin
Polish
 Books and CD's for Learning Polish
 Polish Online Radio and TV
 Polish Online Newspapers and Magazines
 Polish Online Language Courses
 Polish Online Dictionaries and Translators
 Polish Language Learning Software
 Polish Language Colors
 Polish Language Days of the Week. Polish Months
 Polish Language Numbers
Portuguese
Russian
Hebrew
Romanian
Arabic
Books and Audio for Learning Languages
Online Radio and TV
Newspapers and Magazines
Online Language Courses
Online Dictionaries and Translators
Software Programs for Learning Languages
Site Map

Polish Language Days of the Week. Polish Months

What are the Days of the Week and Months in Polish?

Polish Days of the week
English Polish “On day of week”
Sunday niedziela w niedzielę
Monday poniedziałek w poniedziałek
Tuesday wtorek we wtorek
Wed. środa w środę
Thursday czwartek w czwartek
Friday piątek w piątek
Saturday sobota w sobotę

The accusative case is used after W “ON”.

Polish Months
English Polish Genitive
January Styczeń stycznia
February Luty lutego
March Marzec marca
April Kwiecień kwietnia
May Maj maja
June Czerwiec czerwca
July Lipiec lipca
August Sierpień sierpnia
Sept. Wrzesień września
October Październik października
Nov. Listopad listopada
Dec. Grudzień grudnia

The genitive case is used in giving the date, as druga października, “The second of October”.

Polish Days of the week
English Polish “On day of week”
Sunday niedziela w niedzielę
Monday poniedziałek w poniedziałek
Tuesday wtorek we wtorek
Wed. środa w środę

Thursday czwartek w czwartek
Friday piątek w piątek
Saturday sobota w sobotę

The accusative case is used after W “ON”.

Polish Months
English Polish Genitive
January Styczeń stycznia
February Luty lutego
March Marzec marca
April Kwiecień kwietnia
May Maj maja
June Czerwiec czerwca
July Lipiec lipca
August Sierpień sierpnia
Sept. Wrzesień września
October Październik października
Nov. Listopad listopada
Dec. Grudzień grudnia


Sunday niedziela w niedziele
Monday poniedzialek w poniedzialek
Tuesday wtorek we wtorek
Wed. sroda w srode
Thursday czwartek w czwartek
Friday piatek w piatek
Saturday sobota w sobote
January Styczen stycznia
February Luty lutego
March Marzec marca
April Kwiecien kwietnia
May Maj maja
June Czerwiec czerwca
July Lipiec lipca
August Sierpien sierpnia
Sept. Wrzesien wrzesnia
October Pazdziernik pazdziernika
Nov. Listopad listopada
Dec. Grudzien grudnia